De lineaire hypotheek

De oudste hypotheekvorm is waarschijnlijk de lineaire hypotheek.

Bij een lineaire hypotheek wordt de maandlast opgebouwd uit een vast bedrag aan aflossing en een deel rente of de nog openstaande schuld. Doordat de schuld aan het begin hoog is en er tijdens de looptijd aflossing plaats vindt, is de maandlast in het begin hoog en aan het eind van de hypotheek laag. Deze hypotheekvorm is fiscaal (de hypotheekrenteaftrek) niet het meest aantrekkelijk omdat de af te trekken rente steeds daalt

Een lineaire hypotheek is een aantrekkelijk vorm voor mensen die bijvoorbeeld eerder willen stoppen met werken, op het moment van stoppen, zijn de maandlasten laag.

De annuiteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek is een hypotheek waarbij maandelijks een bedrag wordt betaald dat deels uit rente en deels uit aflossing bestaat.

Aan het begin van de looptijd van de hypotheek zal de annuïteit vrijwel helemaal bestaan uit rentekosten, terwijl tegen het eind van de looptijd, de annuïteit vrijwel helemaal uit aflossing zal bestaan.

De netto maandlasten van een annuïteitenhypotheek lopen op naarmate de looptijd van de hypotheek vordert. Dit komt doordat het aflossingsgedeelte van een hypotheek niet mag worden afgetrokken van de belasting, voor de hypotheekrenteaftrek komt slechts de hypotheekrente gedeelte in aanmerking.

Een annuïteitenhypotheek heeft de zekerheid van een vast bedrag aan het eind van de looptijd van de hypotheek. Deze hypotheekvorm is geschikt als u uw hypotheek wil aflossen.