BKR Toetsing

Om uit te kunnen leggen wat een BKR Toetsing is, is het van belang om te weten wat het BKR is.

BKR is een afkorting voor Bureau Krediet Registratie en is gevestigd in Tiel. Het BKR houdt van iedereen in Nederland de afgesloten leningen bij. Naast leningen worden ook creditcards en telefoonabonnementen geregistreerd. Dit betekent dat in principe iedere volwassene een BKR registratie heeft. Een registratie op zich is geen enkel probleem om een nieuwe lening af te sluiten, een probleem kan de BKR-code van de registratie zijn.

BKR Toetsing

Voordat een bank of bedrijf besluit een lening te verstrekken, worden de gegevens van de aanvragende persoon opgevraagd bij het BKR. Het BKR beoordeelt een lening of hypotheek aanvraag niet zelf, ze verstrekt slechts de gevraagde gegevens. De gegevens van het BKR worden vervolgens door de kredietverstrekker getoetst. Als u een negatieve BKR-registratie heeft, bijvoorbeeld een;

  • A = Achterstand (Een achterstandmelding doorgegeven door een kredietverstrekker
  • 1 = Voor een eerdere A status is een betalingsregeling getroffen
  • 2 = Openstaande gedeelde van de lening is opeisbaar
  • 3 = Van de schuld is 250 euro of meer afgeboekt als oninbaar
  • 4 = Kredietontvanger is onbereikbaar

is het resultaat van de BKR toetsing vaak dat er geen lening verstrekt wordt.

Geld lenen zonder BKR toetsing

Geld lenen zonder BKR toetsing komt in de praktijk vaak neer op snel geld lenen met een korte looptijd van de lening. Een bedrijf dat deze lening verstrekt loopt meer risico, hierdoor kunnen de rente en de kosten van de lening hoger zijn dan bij leningverstrekkers die geen geld lenen zonder BKR toetsing.

Geld lenen met BKR toetsing

Vanwege de onzekerheid die gepaard kan gaan met een lening zonder BKR toetsing is het wellicht verstandiger om uit te (laten) zoeken of het mogelijk is een lening te krijgen met een BKR registratie. Een dergelijke lening heeft vaker een lagere rente en is dus voor u voordeliger.