BKR Toetsing

Om uit te kunnen leggen wat een BKR Toetsing is, is het van belang om te weten wat het BKR is.

BKR is een afkorting voor Bureau Krediet Registratie en is gevestigd in Tiel. Het BKR houdt van iedereen in Nederland de afgesloten leningen bij. Naast leningen worden ook creditcards en telefoonabonnementen geregistreerd. Dit betekent dat in principe iedere volwassene een BKR registratie heeft. Een registratie op zich is geen enkel probleem om een nieuwe lening af te sluiten, een probleem kan de BKR-code van de registratie zijn.

BKR Toetsing

Voordat een bank of bedrijf besluit een lening te verstrekken, worden de gegevens van de aanvragende persoon opgevraagd bij het BKR. Het BKR beoordeelt een lening of hypotheek aanvraag niet zelf, ze verstrekt slechts de gevraagde gegevens. De gegevens van het BKR worden vervolgens door de kredietverstrekker getoetst. Als u een negatieve BKR-registratie heeft, bijvoorbeeld een;

  • A = Achterstand (Een achterstandmelding doorgegeven door een kredietverstrekker
  • 1 = Voor een eerdere A status is een betalingsregeling getroffen
  • 2 = Openstaande gedeelde van de lening is opeisbaar
  • 3 = Van de schuld is 250 euro of meer afgeboekt als oninbaar
  • 4 = Kredietontvanger is onbereikbaar

is het resultaat van de BKR toetsing vaak dat er geen lening verstrekt wordt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *