BKR Toetsing

Om uit te kunnen leggen wat een BKR Toetsing is, is het van belang om te weten wat het BKR is.

BKR is een afkorting voor Bureau Krediet Registratie en is gevestigd in Tiel. Het BKR houdt van iedereen in Nederland de afgesloten leningen bij. Naast leningen worden ook creditcards en telefoonabonnementen geregistreerd. Dit betekent dat in principe iedere volwassene een BKR registratie heeft. Een registratie op zich is geen enkel probleem om een nieuwe lening af te sluiten, een probleem kan de BKR-code van de registratie zijn.

BKR Toetsing

Voordat een bank of bedrijf besluit een lening te verstrekken, worden de gegevens van de aanvragende persoon opgevraagd bij het BKR. Het BKR beoordeelt een lening of hypotheek aanvraag niet zelf, ze verstrekt slechts de gevraagde gegevens. De gegevens van het BKR worden vervolgens door de kredietverstrekker getoetst. Als u een negatieve BKR-registratie heeft, bijvoorbeeld een;

  • A = Achterstand (Een achterstandmelding doorgegeven door een kredietverstrekker
  • 1 = Voor een eerdere A status is een betalingsregeling getroffen
  • 2 = Openstaande gedeelde van de lening is opeisbaar
  • 3 = Van de schuld is 250 euro of meer afgeboekt als oninbaar
  • 4 = Kredietontvanger is onbereikbaar

is het resultaat van de BKR toetsing vaak dat er geen lening verstrekt wordt.

Geld lenen zonder BKR toetsing

Geld lenen zonder BKR toetsing komt in de praktijk vaak neer op snel geld lenen met een korte looptijd van de lening. Een bedrijf dat deze lening verstrekt loopt meer risico, hierdoor kunnen de rente en de kosten van de lening hoger zijn dan bij leningverstrekkers die geen geld lenen zonder BKR toetsing.

Geld lenen met BKR toetsing

Vanwege de onzekerheid die gepaard kan gaan met een lening zonder BKR toetsing is het wellicht verstandiger om uit te (laten) zoeken of het mogelijk is een lening te krijgen met een BKR registratie. Een dergelijke lening heeft vaker een lagere rente en is dus voor u voordeliger.

De lineaire hypotheek

De oudste hypotheekvorm is waarschijnlijk de lineaire hypotheek.

Bij een lineaire hypotheek wordt de maandlast opgebouwd uit een vast bedrag aan aflossing en een deel rente of de nog openstaande schuld. Doordat de schuld aan het begin hoog is en er tijdens de looptijd aflossing plaats vindt, is de maandlast in het begin hoog en aan het eind van de hypotheek laag. Deze hypotheekvorm is fiscaal (de hypotheekrenteaftrek) niet het meest aantrekkelijk omdat de af te trekken rente steeds daalt

Een lineaire hypotheek is een aantrekkelijk vorm voor mensen die bijvoorbeeld eerder willen stoppen met werken, op het moment van stoppen, zijn de maandlasten laag.

De annuiteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek is een hypotheek waarbij maandelijks een bedrag wordt betaald dat deels uit rente en deels uit aflossing bestaat.

Aan het begin van de looptijd van de hypotheek zal de annuïteit vrijwel helemaal bestaan uit rentekosten, terwijl tegen het eind van de looptijd, de annuïteit vrijwel helemaal uit aflossing zal bestaan.

De netto maandlasten van een annuïteitenhypotheek lopen op naarmate de looptijd van de hypotheek vordert. Dit komt doordat het aflossingsgedeelte van een hypotheek niet mag worden afgetrokken van de belasting, voor de hypotheekrenteaftrek komt slechts de hypotheekrente gedeelte in aanmerking.

Een annuïteitenhypotheek heeft de zekerheid van een vast bedrag aan het eind van de looptijd van de hypotheek. Deze hypotheekvorm is geschikt als u uw hypotheek wil aflossen.

Maandlasten van hypotheek of lening

Zoals elke consument betaalt u waarschijnlijk graag de laagst mogelijke maandlasten voor uw hypotheek of lening.

De maandlasten van een hypotheek zijn sterk afhankelijk van de hypotheekvorm die u kiest. Daarnaast moeten de maandlasten afgestemd zijn op uw totale inkomen, andere leningen en gemiddelde kosten van levensonderhoud. Dit soort zaken staan beschreven in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen.

Lagere maandlasten door hypotheek oversluiten

Als u lagere maandlasten wilt  voor uw bestaande hypotheek of lening of als u de hypotheek wilt verhogen voor een verbouwing, kunt u door een hypotheekadviseur laten uitzoeken of oversluiten voor u voordelig is door vergelijking maken tussen uw huidige en nieuwe hypotheek. In deze vergelijking zijn de maandlasten en de voorwaarden het uitgangspunt. Uiteraard worden alle bijkomende kosten van het oversluiten meegenomen in deze vergelijking.

Een hypotheek of lening kiezen

Er zijn meerdere hypotheken en leningen waaruit u kunt kiezen als u op zoekt bent naar een hypotheek als u een BKR codering heeft.Een hypotheek adviseur zal u proberen te helpen bij het maken van de juiste keuze voor uw hypotheek.

Er wordt onder andere gekeken naar het volgende:

  • Uw BKR codering
  • Uw huidige maandlasten
  • Uw inkomen
  • Persoonlijke omstandigheden zoals kinderen, pensioen enz
  • Uw wensen en eisen

Een hypotheek met BKR

Hypotheek en lening verstrekkers hebben toegang tot het Centraal Krediet Registratiesysteem waarin door het Bureau Kredietregistratie (BKR) alle kredieten worden geregistreerd. Alle leningen vanaf € 500 en gsm-abonnementen zijn bekend bij het BKR. Het BKR krijgt van kredietverstrekkers een melding als er betalingsproblemen op de lening zijn. Als u een nieuwe lening aanvraagt of een een nieuwe hypotheek wilt kiezen dan zal de hypotheekverstrekker altijd een controle doen bij het BKR naar eerder afgesloten kredieten en naar bijzonderheden over uw betalingsgedrag.

Helaas is het zo dat bij een hypotheek of lening aanvraag de verstrekker sterk gereageerd op een achterstandsmelding, omdat hij ervan uit gaat dat er dan een verhoogde kans is op betalingsproblemen bij de nieuwe hypotheek of lening. In de regel wijzen de meesten een aanvraag af als er sprake is van een negatieve BKR codering.